تهران ـ پایگاه اختصاصی

کانون فرهنگی و هنری میثاق کانون فرهنگی و هنری میثاق مسجد امام جعفر صادق(ع) واقع در سولقان می‌باشد که به عنوان کانون تخصصی مهدویت مشغول به کار می‌باشد.

تاکنون مطلبی در این پایگاه منتشر نشده است!
به ‌صفحه نخست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

همت غرب، بلوار کوهسار، دهستان سولقان، کوچه شهید شیرین، محله قاضی، مسجد امام جعفر صادق(ع)، کانون فرهنگی و هنری میثاق
پیامک
30001366